Updated country edit for Poland - DCS 2.5<br /> Zaktualizowane informacje dotyczące Polskich i jednostek jednostek dla DCS 2.5<br /> I made edit for Poland. Now you can use polish ranks (new colors), awards and squadrons. I change units which Polish army use on land, air and water.<br /><br /> Zaktualizowane informacje dotyczące Polskiej Armii. Polskie stopnie, odznaki i eskadry. Dodałem jednoski lądowe, lotnicze oraz jednostki Marynarki Wojennej. Other Any language...
Date: 09/09/2019

Sorted by relevance | Sort by date

FOLLOW US