P-51D "Alabama Rammer Jammer"

主页 > 用户文件 > P-51D "Alabama Rammer Jammer"
P-51D

P-51D "Alabama Rammer Jammer"

类型 - 涂装
作者 - Archangel
日期 - 2014-01-09 09:54:24
North American P-51D 'Alabama Rammer Jammer', flown by Lt. Arthur Cundy

P-51D Mustang s/n 44-15092 SX-B_ 'Alabama Rammer Jammer' flown by Lt. Arthur C Cundy of the 352nd FS, 353rd FG, 8th AF
  • 许可: 免费 - 免费版, 不允许分发
  • 语言: 任何语言
  • 大小: 11.33 Mb
  • 下载数: 763
  • 评论: 2
标签: Mustang, P-51D
关注我们