MadElf: Abjasia 01 (CAT)

Home > User Files > MadElf: Abjasia 01 (CAT)
DCS: Black Shark 1.0.2
Ka-50

MadElf: Abjasia 01 (CAT)

Uploaded by - madelf
Date - 06/06/2011 04:54:35
Autor: Madelf
Idioma: Català
Simulador + versió: DCS Black Shark 1.0.2
Mods: Cap.
NºJugadors: 1-4
Temps estimat: <90 minuts.
Dificultat: Baixa-Mitja.
Competències a practicar: Coordinació, planificació, Breviti Code, reconeixement, adaptabilitat.

Briefing

Intel¬∑ligència informa sobre moviments de blindats a la zona de Zemo-Azhara (controlada per l'exercit Georgià). Creiem que estan fortificant posicions en els punts claus de les carreteres i passo de muntanya i assegurant defenses anti-aèries. Necessitem reduir la pressió sobre l'espai aeri a fi de que la nostra aviació pugui realitzar intervencions segures dins l'espai aeri de Abjasia.

La seva missió serà dirigir-se al WP1, una petita població al Sur-Est de Zemo-Azhara, on hi tenim un petit destacament de blindats anomenat Dip. Donaran suport CAS a aquest destacament en una missió de atac ràpid sobre el WP2, on s'estan fortificant tropes Georgianes i estan establint defenses anti-aèries de alta cota.

Donat que disposem d'un destacament de blindats molt inferior a les forces enemigues esperades, el seu objectiu serà reduir les amenaces als nostres tancs, deixant que ells netegin la zona de defenses anti-aèries.

Objectius

      1.Objectiu primari: Blindats, artilleria.
      2.Objectiu secundari: Anti-aèris.
      3.Objectiu terciari: Objectius d'oportunitat.

Recordem als caps de grup que estudiïn la orografia del terreny i estableixin punts de observació, re-agrupació i atac per al seu grup.
  • License: Freeware - Free version, Unlimited distribution
  • Language: Other
  • Size: 553.93 Kb
  • Downloaded: 674
  • Comments: 0
Tags: Català
FOLLOW US