Swedish Kneeboards AJS37 Viggen

Home > User Files > Swedish Kneeboards AJS37 Viggen
Any version
AJS-37 Viggen

Swedish Kneeboards AJS37 Viggen

Type - Document
Uploaded by - Mongolf
Date - 09/18/2022 12:56:05
Swedish kneeboards on how to use the viggen! Enjoy!

Different kneeboards ive made that is usefull if you are flying and wants do doublecheck weapons settings and startup, also swedish formations included, Language Swedish only.
Svenska knäblock till AJS37 Viggen, dubbelkontrollerat och med hjälp av några som flög Viggen skarpt, Inkluderat är Startsekvens, Formationer i förbandsflygning, Tidhålning (CK37), Attackraket m/70b, robot m/75, Bombkapsel m/90 CK37 inställning samt Bombkapsel symbolik siktlinjesindikator(SI).
Lägg dessa i ditt knäblock Användare>Sparade spe>DCS>Kneeboard>AJS37 om inte de sista två mapparna finns skapar du dem själv.
Skapat av NOSIG "Stick" Per-Olof Norén

Stort tack till de viggenpiloter som hjälpte mig!
  • License: Freeware - Free version, Do Not Redistribute
  • Language: Other
  • Size: 1.99 Mb
  • Downloaded: 172
  • Comments: 1
FOLLOW US