Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 3.1

Home > User Files > Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 3.1
DCS: World 2.5
M-2000C
Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 3.1

Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 3.1

Type - Mod
Author - Valium1994
Date - 04/09/2020 22:57:21
Weapons Mod for Mirage 2000C, version 3.1.

Modeled on HAF Mirage 2000-5 Mk2, I added a few new weapons for Mirage 2000C.

More in description.

=====> ENGLISH <=====

Weapons Mod for Mirage 2000C, version 3.1

Modeled on HAF Mirage 2000-5 Mk2, I added a few new weapons for Mirage 2000C.
Weapons are not useful. It's just added for the look.

Mod is adding:
- MICAs missiles
- AN/ASQ-T50 TCTS POD

- AGM-154
- AGM-84A (Exocet AM-39 Block 2 like)
- AGM-86 (something like SCALP but is too big)
- GB-6

- 800  Fuel Tank (working)
- 1300 Fuel Tank (working)

- Litening Pod (Damocles Pod like)

Weapons can be added in the mission editor as well as during parking at the airport.

INSTALLATION:
Way No.1 : Open CoreMods folder and M-2000C folder and replace M-2000C file.
Way No.2 : Add it to folder _MODS and activate by using JSGME.

-> Remember to do this after DCS update. -<

DO NOT REDISTRIBUTE
=====> POLISH <=====


Mod dodający uzbrojenie do Mirage 2000C, wersja 3.1.

Wzorując się na Mirage 2000-5 Mk2 należącym do Sił Powietrznych Grecji, dodałem nowe uzbrojenie do Mirage 2000C.
Uzbrojenie jest niezdolne do użycia podczas walki. Jest to mod pod zdjęcia i do swobodnego latania.

Mod dodaje:
- pociski MICA
- zasobnik AN/ASQ-T50 TCTS POD

- AGM-154
- AGM-84A ( na wzór Exocet AM-39 Block 2 )
- AGM-86 (coś na wzór SCALP, ale za duży rozmiar)
- GB-6

- Zbiornik podwieszany 800  
- Zbiorniki podwieszane 1300

- Litening Pod (na wzór zasobnika Damocles) [pylon: 7]

Uzbrojenie może być dodawane przez Edytor Misji lub na płycie lotniska.

INSTALACJA:
Sposób nr 1 : Podmień plik M2000C w CoreMods/..../M-2000C
Sposób nr 2 : Dodaj do folderu _MODS i aktywuj przez JSGME.

-> Pamiętaj o zrobieniu tego po każdej aktualizacji gry. -<

NIE ROZPOWSZECHNIAĆ.
  • License: Freeware - Free version, Do Not Redistribute
  • Language: English
  • Size: 12.37 Mb
  • Downloaded: 833
  • Comments: 8
FOLLOW US