Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 2

Home > User Files > Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 2
DCS: World 2.5
M-2000C
Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 2

Weapons Mod for Mirage 2000C (HAF Mirage 2000-5Mk2 like), VERSION 2

Type - Mod
Author - Valium1994
Date - 28.05.2020 09:43
Weapons Mod for Mirage 2000C, version 2, stable which DCS 2.5.6.49798 patch (05/28/2020) .

Modeled on HAF Mirage 2000-5 Mk2, I added a few new weapons for Mirage 2000C.

More in description.

[ENG]

Weapons Mod for Mirage 2000C, version 2, stable which DCS 2.5.6.49798 patch (05/28/2020) .

Modeled on HAF Mirage 2000-5 Mk2, I added a few new weapons for Mirage 2000C.
Weapons are not useful. It's just added for the look.

Mod is adding:
- MICAs missile [ pylons: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ]
- AN/ASQ-T50 TCTS POD [ pylons: 1, 9 ]

- AGM-154 [ pylons: 2, 5, 8 ]
- AGM-84A (Exocet AM-39 Block 2 like) [ pylons: 2, 8 ]
- AGM-86 (something like SCALP but is too big) [ pylon: 5 ]

- 800  Fuel Tank (working) [ pylon: 5 ]
- 1300 Fuel Tank (working) [ pylons: 2, 8 ]

- Litening Pod (Damocles Pod like) [ pylon: 7 ]

Weapons can be added in the mission editor as well as during parking at the airport.

To install, open CoreMods folder and M-2000C folder and replace M-2000C file.
Remember to do this after DCS update.

DO NOT REDISTRIBUTESee also my HAF Skin Pack for M2000C.[POL]

Mod dodający uzbrojenie do Mirage 2000C, wersja 2, działająca z patchem DCS 2.5.6.49798, z 28/05/2020.

Wzorując się na Mirage 2000-5 Mk2 należącym do Sił Powietrznych Grecji, dodałem nowe uzbrojenie do Mirage 2000C.
Uzbrojenie jest niezdolne do użycia podczas walki. Jest to mod pod zdjęcia i do swobodnego latania.

Mod dodaje:
- pociski MICA [ pylony 1-4, 6-9 ]
- zasobnik AN/ASQ-T50 TCTS POD [ pylony 1 i 9 ]

- AGM-154 [ pylony: 2, 5, 8]
- AGM-84A ( na wzór Exocet AM-39 Block 2 ) [ pylony: 2, 8 ]
- AGM-86 (coś na wzór SCALP, ale za duży rozmiar) [ pylon: 5 ]

- Zbiornik podwieszany 800  (działający, pylon 5)
- Zbiorniki podwieszane 1300 (działające, pylony 2, 8)

- Litening Pod (na wzór zasobnika Damocles) [pylon: 7]

Uzbrojenie może być dodawane przez Edytor Misji lub na płycie lotniska.

By zainstalować, otwórz folder gry, folder CoreMods oraz folder M-2000C i podmień w nim plik M-2000C.
Pamiętaj o zrobieniu tego po każdej aktualizacji gry.

NIE ROZPOWSZECHNIAĆ.
  • License: Freeware - Free version, Do Not Redistribute
  • Language: English
  • Size: 1.22 Mb
  • Downloaded: 355
  • Comments: 3
FOLLOW US